Абация ди Новачела

Винарната Abbazia di Novacella е сред най-старите активни винарни в света. При своето основаване Abbazia di Novacella е била богато подсигурена с ферми и земя, сред които и лозя, от Reginbert of Säben. Още през 1177 г. папа Александър III. потвърждава собствеността на манастира върху лозята в околността. В течение на вековете абатството придобива собствеността върху лозята чрез подаръци, дарения, покупки и размяна. И до днес абатството е заобиколено от терасовидни лозя. Те се простират от монашеския комплекс, който е разположен на надморска височина от 600 м (2000 фута), нагоре по стръмните хълмове до кота 900 м (2950 фута). След временното разпускане на абатството в началото на деветнадесети век, не всички от тях са останали във владение на абатството. И до днес повечето местни фермери доставят гроздето си до манастира, където във винарна Abbazia се превръща във вина със силен характер.Както е доказано от археологическите находки, лозарството се практикува в защитените склонове на долината Исарко за повече от 2500 години. Усилията, изразходвани за създаването на лозята, са документирани и до днес от многото слоеве от сухи стени, които превръщат склоновете в тераси, като по този начин намаляват тяхната стръмност.