Ланглоа Шато

На 01 август 1912, двойката млади съпрузи Едуард Ланглоа и Жан Шато основават фирма Мезон Ланглоа-Шато в Сейнт-Илер-Сейнт-Флоран, с помощта на Барон дьо Бодман, собственик на Шато дьо Сейнт Флоран и прилежащите лозя; Баронът предоставя изби, земя и сгради на младата фирма, която придобива и бизнеса на Мезон Деланд.
Ланглоа-Шато веднага се специализира в производството на пенливи вина. Бизнесът започва да се развива добре, но е прекъснат от Първата Световна Война, по време на която Едуард Ланглоа загива. Младата му вдовица поема управлението на бизнеса с помощта на зет и Морис Леру и сина и Алексис.
През 1973 г, Боленже, разпознавайки качеството на вината на Ланглоа-Шато, придобива контролен пакет. Мишел Вийедей, зет на семейство Боленже и по произход от Сомюр, става президент на фирмата, помага му Жан Леру, син на Морис.
Впоследствие фирмата започва да расте бързо, увеличавайки капацитета на избите си, създавайки лозя в Сомюр, Сомюр-Шампини и Сансер и увеличавайки търговските си инвестиции.
През 2007, фирмата успява да увеличи и историческия си парцел в Сейнт-Илер-Сейнт-Флоран и да концентрира цялата си продукция: преси, складове, изби, дистрибуция, както и админицтрация и прием, всичко това непосредствено до лозята.
Успоредно с продукцията на пенливи вина под апелацията “Crémant de Loire ”, започва и продукцията на тихи вина от собствени лозя.
В момента Ланглоа-Шато се управлява от Франсоа-Режи дьо Фужеру.

 

http://www.langlois-chateau.fr/en/