Равоар и Фис

От 1987 насам, тук, под ръководството на Люберон Роже Равоар, наследник на династия винопроизводители, се подготвят с голямо търпение и взискателност, оправдаващи и най-високите очаквания, както той обича да казва, вина, които отразяват автентичността на почвите и особеностите на всяка реколта.

 

Поставен на кръстопътя между Рона и Прованс, семейният бизнес има по-различен подход към търговията, създаването и бутилирането на местни вина. Друг плюс е динамичният и пълен с ентусиазъм екип от професионалисти.

http://www.ravoire-fils.com/en/index.php